Program „Czyste powietrze” a wymiana drzwi zewnętrznych

HomeBlogProgram „Czyste powietrze” a wymiana drzwi zewnętrznych
"Czyste powietrza" a wymiana drzwi zewnętrznych

Program „Czyste powietrze” a wymiana drzwi zewnętrznych

Osoby remontujące dom jednorodzinny obecnie mogą skorzystać z szeregu wsparć oferowanych przez państwo. Jednym z takich programów, którym warto się zainteresować jest program „Czyste powietrze”. Celem programu jest poprawa poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a jednym z celów, które mają przybliżyć nas do osiągnięcia sukcesu jest poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce. Co to oznacza w praktyce, kto może skorzystać z programu i na jakie materiały można uzyskać wsparcie finansowe?

Kto i do kiedy może skorzystać z programu „Czyste powietrze”?

Program „Czyste powietrze” został uruchomiony w 2018 roku, a wszystkie wnioski o dotację muszą zostać złożone do końca 2027roku. Końcową datą wydatkowania dotacji jest wrzesień 2030 rok. Na cały program przeznaczono 103 mld złotych. Osobami, które mogą się starać o wsparcie są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

++++

Chcesz skorzystać z programu „Czyste powietrze” i wymienić w domu drzwi zewnętrzne?

Skontaktuj się z nami, doradzimy najlepsze rozwiązania –> KONTAKT

++++

Na co można dostać dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”?

O dotację mogą się ubiegać właściciele i współwłaściciele budynków jednorodzinnych (lub wydzielonych w tych budynkach lokali z osobną księgą wieczystą), a dofinansowanie może obejmować demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż:

  • pompy ciepła typu powietrze-woda
  • gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu
  • innego źródła ciepła niż wcześniej wspomniane
  • kotłowni gazowej

A także:

  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Kto może skorzystać z rządowego programu „Czyste powietrze”?

Założeniem programu jest zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Polsce i poprawa ich efektywności energetycznej. Aby uzyskać taki efekt na poziomie obywatela zaoferowano możliwość uzyskania dotacji do wymiany przestarzałego źródła ciepła. I to każdemu właścicielowi domu jednorodzinnego. Na szczęście dla wielu właścicieli dotację można uzyskać również na termomodernizację otworów okiennych, drzwiowych, przegród oraz drzwi garażowych. Program posiada trzy pułapy dofinansowania, a o tym z jak dużego dofinansowania możemy skorzystać zdecydują dochody gospodarstwa domowego. Z podstawowej dotacji mogą skorzystać wszyscy, których roczny dochód nie przekroczył kwoty 135 000 zł. I mowa tu o dochodzi wnioskodawcy, a nie całego gospodarstwa. Z podwyższonego poziomu dofinansowania mogą skorzystać właściciele nieruchomości, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty – 1894 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Z najwyższego osoby osiągające dochód 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym odpowiednio.

Ile będzie wynosić dotacja z programu „Czyste powietrze”?

Od stycznia 2023 wprowadzono nowe pułapy dofinansowania i nowe zasady. Dla podstawowego poziomu będzie to 66 tys. zł, dla podwyższonego 99 tys. zł, a dla najwyższego aż 135 tys. zł. Podane poziomy dofinansowania to maksymalne do uzyskania wsparcie przy założeniu spełnienia najważniejszego kryterium, czyli przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Co to oznacza w praktyce? Jeśli wykonamy wszystkie prace remontowe i uzyskamy zmniejszenie zużycia energii na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2·rok) lub o minimum 40%, wtedy możemy liczyć na maksymalną dotację. Z drugiej strony od stycznia 2023 roku umożliwiono staranie się o dodatkową dotację lub pierwszą nawet wtedy, kiedy planowany remont nie zakłada uzyskania statusu kompleksowej termomodernizacji. Innymi słowy liczy się każde zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku, ale musimy się wtedy liczyć ze zmniejszonym poziomem dofinansowania.
Ile można otrzymać dofinansowania na wymianę drzwi zewnętrznych oraz bramy garażowej i okien? Nie został podany limit kwotowy, ale procentowy udział w poniesionych kosztach netto, które podlegają dofinansowaniu. O jakich procentach mowa? Przy podstawowym poziomie dofinansowania można przeznaczyć do 40% na stolarkę okienną, drzwiową i bramy garażowe. Przy podwyższonym na 70%, a przy najwyższym – 100%.

Jakie parametry muszą spełniać drzwi do programu „Czyste powietrze”?

Aby móc liczyć na dofinansowanie z programu „czyste powietrze” należy wybrać taki egzemplarz drzwi zewnętrznych, który będzie spełniał określone normy. Najważniejszy parametr to współczynnik przenikania ciepła. Skoro budynek ma dążyć do jak najmniejszych strat ciepła, bo takie jest założenie programu, to im niższy ten współczynnik dla skrzydła drzwi, tym lepiej. Aby otrzymać dofinansowanie skrzydło drzwi zewnętrznych nie może mieć współczynnika przenikania ciepła U większego niż 1,3 W/(m2K).

Jakie drzwi zewnętrzne można kupić w ABC Dom z dofinansowaniem z programu „Czyste powietrze”?

W naszej ofercie posiadamy wiele wzorów drzwi od różnorakich producentów. Tymi, które spełniają kryteria programu będą drzwi zewnętrzne Martom oraz Agmar. U obu producentów można znaleźć drzwi, które w 100% spełniają wyżej wspomnianą normę. Można śmiało powiedzieć, że praktycznie cała oferta Martom oraz Agmar to drzwi, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”.

Szczegóły naszej oferty drzwi zewnętrznych, cennik oraz wszystkie informacje o terminach realizacji dostępne są w naszych salonach. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami celeme wyceny konkretnego modelu drzwi. W salonach czeka na Państwa również bogata ekspozycja drzwi, gdzie na żywo można zobaczyć wybrane skrzydła drzwiowe.